Meer structuur en overzicht door XA Flow!
Meer structuur en overzicht door XA Flow!

Voor XA Flow is geen vraag te gek

“Voor XA Flow is geen vraag te gek”
Geschreven door Sayed Nasibdar op

DDD Personeel is een van de drie uitzendlabels uit de holding People 21. Ieder uitzendbureau heeft zijn eigen identiteit, markt en regio. De gemeenschappelijke deler is het type werk: productie- en logistiekwerk in de voedselindustrie. De werving vindt plaats in Nederland (vaak arbeidsmigranten) en verschillende Oost-Europese landen. DDD Personeel heeft een kantoor in Rotterdam. Philip van Raay is directeur en vertelt over de samenwerking met XA Flow.

“Wij zijn enige tijd geleden gestart met het Happiness project. Het project is in het leven geroepen om gegevens te verzamelen over het werkgeluk van ons kantoorpersoneel en onze uitzendkrachten. Dus hoe blij zijn zij met ons. Het project begon met een grootschalige enquête die anoniem ingevuld kon worden. Het project was succesvol en verschafte ons veel inzicht op basis waarvan wij ons personeelsbeleid konden sturen.”

Van eenmalig naar permanent

“Nadat wij de enquête hadden afgerond, vroegen wij ons af waarom wij niet veel vaker een enquête zouden houden. We wilden eigenlijk als iemand in dienst kwam, na twee weken een enquête laten invullen. Vervolgens na drie maanden en ten slotte als hij of zij eventueel is gestopt (bijvoorbeeld bij seizoensarbeid). De drempel om frequent enquêtes te houden is met name de hoeveelheid tijd die er mee gemoeid is en de precisie die daarvoor nodig is. Om die reden wilden wij de workflow graag automatiseren en de enquêtes maatwerk versturen in de taal van de medewerker. De gegevens worden vervolgens verzameld in een database die gekoppeld is aan een Power BI dashboard, zodat wij de data kunnen gebruiken op de manier die wij nodig hebben.”

Samenwerking XA Flow

“Om onze wensen voor een geautomatiseerde workflow te visualiseren, hebben wij eerst intern een schets gemaakt hoe het proces precies moet verlopen. Via Plan4Flex zijn wij bij XA Flow terecht gekomen om ons te helpen met het automatiseren van het proces. XA Flow heeft een portaal ontwikkeld waarmee we de flow kunnen opstarten met zo min mogelijk menselijke handelingen. Voor XA Flow is geen vraag te gek en ze hebben het project met hun kennis en kunde flexibel voor ons uitgevoerd. Ze zeggen niet snel nee en denken altijd mee over een oplossing en eventueel alternatieve mogelijkheden. Wij zijn heel tevreden met het geleverde resultaat. De enquêtes zijn nu een belangrijk onderdeel van ons HR-beleid geworden. We willen er zeker niet mee pochen maar we laten graag aan onze medewerkers zien dat wij hen belangrijk vinden. Niet alleen in woorden maar ook daden!”

Afbeelding: Philip van Raay

Bedrijfsnaam: DDD Personeel
Website:
www.dddpersoneel.nl
Branche: uitzendbureaus